Ring til os 36 99 05 27

Betaling og betingelser

Nye regler for behandling af persondata

I forbindelse med de skærpede reglerne for håndtering og opbevaring af persondata i hele EU, gør vi opmærksom på, at du vil blive registreret i vores database enten som nuværende gæst, tidligere gæst eller fordi du har kontaktet os via mail. Vi gemmer dine oplysninger om dig i forbindelse med din rejse. Fakturaen for din rejse og dermed de data der står på, er vi nødt til at gemme i 5 år, ifølge regnskabsloven. Som udgangspunkt gemmer vi følgende informationer om dig: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. Dine oplysningerne bruges udelukkende til internt brug af Younes Rejser og vi opbevarer de data om dig, der er nødvendige for, at vi kan overholde gældende regler for regnskabet. Vi behandles altid dine data fortroligt og deler dem ikke  med andre.
Du er som altid meget velkommen til at kontakte os på younesrejser@younesrejser.dk hvis du har spørgsmål, og du kan altid få besked om hvilke informationer vi har gemt om dig og hvis du vil have at vi sletter alle data om dig efter endt rejse.

Betalings- og gebyrpolitik

Nedenstående gælder med mindre andet er oplyst.

Betaling

Normalt skal der betales depositum ved bestilling af rejsen og senest seks uger inden afrejse skal restbeløbet betales. Vi kan i visse tilfælde lave en anden betalingsordning. Hvis der er delbetalinger imellem depositum og slutbetaling er det kunden ansvar at betale disse. Vi rykker først den fulde betaling 6 uger inden afrejse.

Betaling kan ske via bankoverførsel til vores konto i Danske Bank – husk at påføre navn eller fakturanummer på betalingen.
Betalings information:
Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K
Kontonummer: 10409063, reg.nr 3001
IBAN konto: DK5930000010409063
Landekode: DK
SWIFT: DABADKKK

Andre betalingsmuligheder 

Betaling med kort

Vi opretter et betalingslink, der er unikt og kundespecifikt. Det kan kun benyttes til at betale den angivne faktura.

MobilePay

Når du er ude at rejse og harbehov for at købe ekstra udflugter eller andet du aftaler med os kan du benytte vores Mobile Pay.

Almindelige rejsebetingelser

Arrangør/Formidler

Younes Rejser ApS er teknisk arrangør eller formidler af arrangementet medmindre andet er anført på Deres faktura.

Tilmelding/aftalens indgåelse

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Younes Rejser ApS, at Kunden ønsker at bestille rejsen.

Bestilling af rejse kan finde sted ved henvendelse til Younes Rejser ApS.  Aftalen er gensidigt bindende, når Younes Rejser ApS skriftligt har bekræftet reservationen og/eller modtaget fastsat depositum rettidigt. Er depositummet betalt betragtes det som en accept fra kunden af det bestilte og de oplyste vilkår.

Depositum/Afbestillings forsikring

Depositum udgør 50 % af rejsens pris, de resterende 50% betales senest 4 uger før afrejse. Ved bestilling af rejsen mindre end 4 uger før afrejse betales det fulde beløb ved bestilling.

Ved bestilling af rejsen 6 måneder eller mere før afrejse, betales 25% af rejsens pris ved bestilling, de næste 25% betales tre måneder før afrejse og de resterende 50% betales 6 uger før afrejse.

Sker tilmelding mindre end 61 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding.

Det anbefales i alle tilfælde at tegne en afbestillingsforsikring samtidig med bestilling af rejsen, hvis det senere viser sig nødvendigt at afbestille rejsen.

For en tilbudsrejse/en rejse der har reduceret pris, gælder det at flybilletten ikke ikke mulig at refundere, fortryde eller ændre. Derfor anbefaler vi at alle rejsedeltagere er dækket af en afbestillings- og sygeforsikring. Den øvrige del af rejsen, hotel, udflugter og andet kan afbestilles i henhold til vores gældende afbestillingsregler

Restbeløb

Senest fire uger før afrejse dagen skal slutbetaling sammen med beløb for evt. rejseforsikring være indbetalt, hvis ikke andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at De har dem i hænde senest 7 dage før afrejse medmindre andet er aftalt.

For en tilbudsrejse/en rejse der har reduceret pris, gælder det hele beløbet for rejsen betales ved bestilling.

Andre betalingsmuligheder

Når rejsen er betalt og der er behov for at købe ekstra udflugter eller andet du aftaler med os, kan du benytte vores Mobile Pay på 151161


Vejledende gebyrer

Ændringer:

Ved ændringer mere end fem uger før afrejse: 500 kr. pr. ændring.
Ved ændringer mindre end fem uger før afrejse: 750 kr. pr. ændring
Ændringer mindre end 3 uger før afrejse betragtes som annullering og der henvises til regler for dette.
For grupperejser gælder specielle vilkår. Se under afbestilling.

Rejsens pris og rabatter

En rejses pris omfatter de ydelser, der vil være specificeret i bekræftelse og fremsendte dokumenter. Tillæg og evt. rabatter for særlige ydelser vil ligeledes være nævnt herunder. Younes Rejser ApS hæfter ikke for mundtlige aftaler.

Skatter og afgifter

De skatter og afgifter der skal betales fremgår af fakturaen og flybilletten. Da de enkelte lande suverænt kan fastsætte og opkræve nye eller ændrede skatter, eller andre turistmæssige afgifter, kan de derfor ændres både mellem bestillings- og afrejsetidspunkt, og i tidsrum mellem ud- og hjemrejse. Ydermere har nogle lande skatter og afgifter, som skal betales lokalt ved ankomst eller afrejse, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Younes Rejser ApS forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter, valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Younes Rejser ApS ikke kan/har kunnet tage højde for.

Valutakurser

Er prisen opgivet i fremmed valuta er Younes Rejser ApS´s omregningskurs til DKK bankkursen på bestillingsdagen med et mindre kurssikringstillæg på 3%.

Afbestillingsregler
Rejsen afbestilles ved enten pr. telefon eller pr. mail. Først når Younes Rejser skriftligt har bekræftet modtagelse af afbestillingen er rejsen afbestilt. Ved afbestilling gælder at hele pakken afbestilles med mindre andet er skriftligt bekræftet.

Afbestilling af rejser og arrangementer kombineret med flytransport

Afbestilling, individuelle (8 eller færre personer som rejser sammen).

Medmindre andet er anført, gælder følgende afbestillingsbetingelser:

Ved afbestilling af købt arrangement mere end 8 uger før rejsens påbegyndelse, beregnes et gebyr på svarende til flybilletprisen (når flybilletter er inkluderet i arrangementet).
Ved afbestilling 8 til 6 uger før afrejse udgør afbestillingsgebyr 50 % af rejsens pris.
Ved afbestilling 6 til 4 uger før afrejse opkræves 75 % af rejsens pris.
Ved afbestilling mindre end 4 uger før afrejse har den rejsende ikke krav på refundering.
Arrangementer kan afbestilles fra 14 dage før afrejse og indtil afrejse, hvis der på rejsemålet udbryder krig, naturkatastrofe, smitsomme sygdomme eller andet som medfører, at Udenrigsministeriet fraråder ophold i det pågældende område/land. Såfremt et rejsearrangement, en hotelreservation, flybillet eller andet arrangement er bekræftet med andre, muligvis skærpede afbestillingsbetingelser end de angivne, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservation/bekræftelse af arrangement.

Vær opmærksom på at der gælder særlige afbestillingsregler for rejser med langt krydstogt til Egypten.

Afbestilling, grupper (over 9 personer som rejser sammen)

For grupperejser gælder at annullering/afbestilling af arrangementet efter tilmeldingsdato, indebær gebyrer minimum svarende til flyselskabets afbestillingsregler for denne specifikke gruppebillet, afhængig af annulleringstidspunktet. Betingelserne fastsættes til hver enkelt grupperejse og oplyses ved tilmelding til grupperejsen.

Yderligere gælder følgende afbestillingsbetingelser:

Ved afbestilling af købt arrangement mere end 8 uger før rejsens påbegyndelse, beregnes et gebyr svarende til depositum.
Ved afbestilling 8 til 6 uger før afrejse udgør afbestillingsgebyr 50 % af rejsens pris.
Ved afbestilling mindre end 6 uger før afrejse har den rejsende ikke krav på refundering.

For alle pakkerejse gælder
Arrangementer kan afbestilles fra 14 dage før afrejse og indtil afrejse, hvis der på rejsemålet udbryder krig, naturkatastrofe, smitsomme sygdomme eller andet som medfører, at Udenrigsministeriet fraråder ophold i det pågældende område/land. Såfremt et rejsearrangement, en hotelreservation, flybillet eller andet arrangement er bekræftet med andre, muligvis skærpede afbestillingsbetingelser end de angivne, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservation/bekræftelse af arrangement.

Ved afbestillinger af udflugter og andre lokale arrangementer efter rejsens påbegyndelse, gælder at 50% af beløbet for arrangementet kan refunderes, hvis der gives besked mindst 48 timer inden arrangementets start. Der er ingen refundering af beløb, hvis aflysningen sker senere end 24 timer før arrangementets start.

Afbestilling ved sygdom m.m.
Vi anbefaler, at De tegner en sygdomsafbestillingsforsikring hos Younes Rejser ApS. Denne dækker afbestilling i tilfælde af akut sygdom, ulykkestilfælde, privat brand eller indbrud samt dødsfald, der måtte indtræffe inden afrejsen hos Dem selv, Deres ægtefælde, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller max. 3 rejseledsagere. Younes Rejser ApS tegner forsikringen gennem Europæiske Rejseforsikring og afbestillingsforsikringen skal tegnes sammen med bestilling af rejsen. Afbestilling skal ske straks efter, at umuliggørelsen af rejsens gennemførelse konstateres. Beskyttelsen forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestillingen indsendes lægeerklæring til Younes Rejser ApS eller forsikringsselskabet.

Rejse- og ulykkesforsikring

Younes Rejser ApS anbefaler kraftigt at tegne en rejseforsikring som dækker sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport mv. samt mod bortkommen eller beskadiget bagage. Den offentlige Danske Sygesikring dækker ikke udgifter i forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald for rejser udenfor Europa. Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport mv., medmindre arrangøren/underleverandøren kan gøres ansvarlig herfor. Ved bortkommen eller beskadiget bagage, dækker luftfartsselskaberne normalt meget ringe Rejse- og ulykkesforsikring bør man også tegne, og der findes skræddersyede rejseforsikringer, som dækker stort set alle behov, uanset hvilket formål og type rejse, De måtte vælge. Younes Rejser ApS kan være Dem behjælpelig med at tegne de rette og mest fornuftige rejseforsikringer, men det er alene deres ansvar at tegne en rejseforsikring.

Ændringer 

Med ændringer menes ændringer i det fastlagte rejseprogram, ikke afbestillinger af hele eller dele af rejseprogrammet.

Medmindre andet er anført, gælder følgende: For ændringer i det bestilte rejseprogram foretaget mere end 5 uger før afrejse beregnes et gebyr på 500 kr. pr. ændring. For ændringer foretaget mindre end 5 uger men mere end 3 uger før afrejse beregnes et gebyr på 750 kr. pr. ændring. Ændringer foretaget mindre end 3 uger før afrejse betragtes som annullering og der henvises til regler for dette. 

NB! Visse billettyper kan ikke ændres efter billetudstedelse. Dette vil de blive gjort opmærksom på ved bestillingen. De skal oplyse de fulde og korrekte navne på deltagerne som de står i passet ved bestillingen, da det ikke altid er muligt at ændre navne uden tab af reservation. Der kan være særlige restriktioner i højsæsons perioder.

Pas, visum og vaccinationer

Kunden skal selv sørge for de rette og nødvendige visum, pas og vaccinationer.  Younes Rejser ApS’s oplysninger, gældende forhold vedrørende dette, er kun gyldige for rejsende med dansk pas. Har De ikke dansk pas, skal dette oplyses til Younes Rejser ApS ved bestillingen af rejsen og ydermere skal rejsende uden dansk pas selv søge oplysning om indrejsebetingelser hos rejsedestinationens ambassade eller konsulat. Ved undladelse af information om pasforhold til Younes Rejser ApS, bærer kunden selv det fulde ansvar, for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer, m.m. måtte medføre. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum. Vedrørende vaccinationer henvises der til egen læge, Seruminstituttet eller anden vaccinationscentral. På rejser uden for EU-lande skal pas normalt have gyldighed i mindst 6 måneder efter hjemrejsedatoen.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal under rejsen fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, hotel, biludlejningsfirma etc. Eller til Younes Rejser ApS hurtigst muligt efter fejl er konstateret, således at fejl kan afhjælpes med det samme og med så få ulemper for den rejsende som muligt. Rettes fejl ikke/eller kun delvis efter behørig reklamation på stedet, bør De med henblik på evt. senere erstatningskrav modtage erklæring om fejl/manglende levering fra det relevante luftfartsselskab eller anden berørte leverandør. Manglende reklamation straks efter konstatering af fejl, kan resultere i tab af ret til erstatning, helt eller delvis.

NB! Hvis en kunde binder sig kontraktligt med sin underskrift på et dokument, f.eks. en lejekontrakt med betingelser ved udlevering af lejet bil, vil denne være bindende uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet, og Younes Rejser ApS kan derfor ikke være behjælpelig med erstatning eller refundering af beløb betalt grundet eventuelle misforståelser. Kontrollér altid, hvad De skriver under på – De hæfter for det.

Younes Rejser ApS ansvar

Younes Rejser ApS optræder som agent for de benyttede underleverandører, luftfartsselskaber, hoteller, transportører etc. Med det begrænsede ansvar og den erstatningspligt, som fordres ifølge Pakkerejseloven og de gældende Internationale Konventioner, som dækker de berørte områder. Disse konventioner har normalt en lav dækningsgrad for dødsfald, skader på personer og/eller bagage, hvorfor vi anbefaler Dem at tegne supplerende rejseforsikringer. Younes Rejser ApS påtager sig intet ansvar for situationer opstået pga. Force Majeure, som strejker, overordnet forsyningssvigt og forhold som iflg. Dansk lovgivning fritager Younes Rejser ApS for konsekvensansvar. NB! Ansvarsrisiko. Med Pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en form for objektivt ansvar, ansvar uden skyld, for rejsebureauet overfor kunden. Loven om Pakkerejser gennemførtes som følge af et EU-direktiv og medførte tilsvarende lovgivning i EU- og EØS-landene. Younes Rejser ApS er tilsluttet Rejsegarantifonden.

Kundens ansvar

Udover de i afsnit om pas, visa og vaccinationer omhandlende forpligtelser for kunden, har kunden også ansvaret for at kontrollere, at modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og i modsat fald, og i god tid inden afrejse, informere Younes Rejser ApS om fejl.

Dette er meget vigtigt, og særligt vigtigt er det, at De kontrollerer, at for- og efternavne i flybilletter og samtlige andre rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med pas. Såfremt navne ikke er korrekte, kan det medføre afvisning ved check-in til fly, accept af vouchers på hoteller samt andet reserveret i Deres navn. Younes Rejser ApS påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte oplysninger, som skyldes kundens manglende kontrol og evt. gebyrer for ændringer, vil blive opkrævet hos kunden.

Luftfartsselskabernes ansvar

Benyttede luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i deres fly. Vedrørende ansvaret for indskrevet bagage henvises til de for luftfartsselskabernes gældende bestemmelser.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.v.

Grundet kontraktmæssige forhold, vil der normalt ikke kunne forekomme nogen refundering, hvis rejsedeltageren blot udebliver fra hele eller dele af rejsen. Derfor er det vigtigt at afbestille ydelser og arrangementer i god tid, hvis de ikke ønskes benyttet.

Værneting/Lovret

Ethvert krav mod Younes Rejser ApS skal afgøres ved dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejse Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Overdragelse af rejsen

Flybilletter kan ikke overdrages til en anden. Hotelophold og andre arrangementer kan i de fleste tilfælde overdrages til enhver, der opfylder alle betingelser for at deltage på rejsen, såfremt arrangøren eller formidleren underrettes om overdragelse i rimelig tid inden rejsens begyndelse, og såfremt overdragelsen er i overensstemmelse med underleverandørens regler for overdragelse. 
Ved overdragelse hæfter kunder solidarisk for betaling af evt. restbeløb og eventuelle omkostninger som følge af overdragelsen.

Øvrige betingelser

Younes Rejser ApS gennemfører pakkerejser i henhold til Forbrugerrådets vedtagne betingelser.

Nye regler for behandling af persondata

I forbindelse med de skærpede reglerne for håndtering og opbevaring af persondata i hele EU, gør vi opmærksom på, at du vil blive registreret i vores database enten som nuværende gæst, tidligere gæst eller fordi du har kontaktet os via mail. Vi gemmer dine oplysninger om dig i forbindelse med din rejse. Fakturaen for din rejse og dermed de data der står på, er vi nødt til at gemme i 5 år, ifølge regnskabsloven. Som udgangspunkt gemmer vi følgende informationer om dig: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. Dine oplysningerne bruges udelukkende til internt brug af Younes Rejser og vi opbevarer de data om dig, der er nødvendige for, at vi kan overholde gældende regler for regnskabet. Vi behandles altid dine data fortroligt og deler dem ikke med andre.
Du er som altid meget velkommen til at kontakte os på younesrejser@younesrejser.dk hvis du har spørgsmål, og du kan altid få besked om hvilke informationer vi har gemt om dig og hvis du vil have at vi sletter alle data om dig efter endt rejse.

Der tages forbehold for prisændringer samt skrivefejl.