Handelsbetingelser

Betaling og betingelser

Betalings- og gebyrpolitik

Nedenstående gælder med mindre andet er oplyst.

Betaling

Der skal betales depositum på 50% af rejsens pris (dog minimum 1.500 kr. pr. person) og senest fire uger inden afrejse skal restbeløbet betales.
Betaling via ePay tillægges et kortgebyr på 1,45% for dansk udstedte kort og 2,75% for udenlandsk udstedte kort.

Når du har betalt depositum vil der typisk gå 14 dage før du har dine rejsedokumenter, dog kan der i meget travle perioder gå lidt længere tid. Du får dog altid dine dokumenter senest 4 uger før afrejse, med mindre du har bestilt din rejse senere end 4 uger før.

Pengene bliver trukket fra dit kort umiddelbart efter betalingen. Der er normalt ikke fortrydelses ret på køb af din rejse og du skal derfor være sikker på at du har mulighed for at tage afsted på det givne tidspunkt.

Bliver du eller en af dine nærmeste syg på afrejsetidspunktet kan du læse reglerne herfor længere nede i afsnittet “Afbestilling ved sygdom m.m.”.

Fortrolighedspolitik

Younes Rejser forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi kunne aldrig drømme om at sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart.

Vejledende gebyrer

Ændringer:

Ved ændringer mere end fem uger før afrejse: 500 kr. pr. ændring.
Ved ændringer mindre end fem uger før afrejse: 750 kr. pr. ændring
Ændringer mindre end 3 uger før afrejse betragtes som annullering og der henvises til regler for dette.
For grupperejser gælder specielle vilkår. Se under afbestilling.

Almindelige rejsebetingelser

Arrangør/Formidler

Younes Rejser ApS er teknisk arrangør eller formidler af arrangementet medmindre andet er anført på Deres faktura.

Tilmelding/aftalens indgåelse

Bestilling af rejse kan finde sted ved henvendelse til Younes Rejser ApS.  Aftalen er gensidigt bindende, når Younes Rejser ApS skriftligt har bekræftet reservationen og/eller modtaget fastsat depositum rettidigt. Er depositummet betalt betragtes det som en accept fra kunden af det bestilte og de oplyste vilkår.

Depositum/Afbestillings forsikring

Depositum udgør 50 % af rejsens pris, dog mindst DKK 1.500,- pr. person. Der kan tegnes en afbestillingsforsikring som indbetales sammen med depositum senest 1 uge efter modtagelse af fakturaen. Denne refunderes ikke ved senere afbestilling.

En tilbudsrejse/en rejse der har reduceret pris er ikke mulig at refundere, fortryde eller ændre. Derfor anbefaler vi at alle rejsedeltagere er dækket af en afbestillings- og sygeforsikring.

Restbeløb

Senest fire uger før afrejse dagen skal slutbetaling sammen med beløb for evt. rejseforsikring være indbetalt, hvis ikke andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at De har dem i hænde senest 4 uger før afrejse med mindre andet er aftalt.

Rejsens pris og rabatter

En rejses pris omfatter de ydelser, der vil være specificeret i bekræftelse og fremsendte dokumenter. Tillæg og evt. rabatter for særlige ydelser vil ligeledes være nævnt herunder. Younes Rejser ApS hæfter ikke for mundtlige aftaler.

Skatter og afgifter

De skatter og afgifter der skal betales fremgår af fakturaen og flybilletten. Da de enkelte lande suverænt kan fastsætte og opkræve nye eller ændrede skatter, eller andre turistmæssige afgifter, kan de derfor ændres både mellem bestillings- og afrejsetidspunkt, og i tidsrum mellem ud- og hjemrejse. Ydermere har nogle lande skatter og afgifter, som skal betales lokalt ved ankomst eller afrejse, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Younes Rejser ApS forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter, valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Younes Rejser ApS ikke kan/har kunnet tage højde for.

Valutakurser

Er prisen opgivet i fremmed valuta er Younes Rejser ApS´s omregningskurs til DKK bankkursen på bestillingsdagen med et mindre kurssikringstillæg på 3%.

Afbestilling af rejser og arrangementer kombineret med flytransport

Afbestilling, individuelle (8 eller færre personer som rejser sammen)

Med mindre andet er anført, gælder følgende afbestillingsbetingelser:

Ved afbestilling af købt arrangement mere end 5 uger før rejsens påbegyndelse, beregnes et gebyr på svarende til depositum (når flybilletter er inkluderet i arrangementet) eller min. kr. 1.500 pr. person.
Ved afbestilling 5 til 3 uger før afrejse udgør afbestillingsgebyr 25 % af rejsens pris.
Ved afbestilling 3 til 1 uge før afrejse opkræves 50 % af rejsens pris.
Ved afbestilling mindre end 1 uge før afrejse har den rejsende ikke krav på refundering.
Arrangementer kan afbestilles fra 14 dage før afrejse og indtil afrejse, hvis der på rejsemålet udbryder krig, naturkatastrofe, smitsomme sygdomme eller andet som medfører, at Udenrigsministeriet fraråder ophold i det pågældende område/land. Såfremt et rejsearrangement, en hotelreservation, flybillet eller andet arrangement er bekræftet med andre, muligvis skærpede afbestillingsbetingelser end de angivne, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservation/bekræftelse af arrangement.

Afbestilling, grupper (over 9 personer som rejser sammen)

For grupperejser gælder at annulering/afbestilling af arrangementet efter tilmeldingsdato, indebær gebyrer minimum svarende til flyselskabets afbestillingsregler for denne specifikke gruppebillet, afhængig af annuleringstidspunktet. Betingelserne fastsættes til hver enkelt grupperejse og oplyses ved tilmelding til grupperejsen.

Yderligere gælder følgende afbestillingsbetingelser:

Ved afbestilling af købt arrangement mere end 5 uger før rejsens påbegyndelse, beregnes et gebyr svarende til depositum.
Ved afbestilling 5 til 3 uger før afrejse udgør afbestillingsgebyr 50 % af rejsens pris.
Ved afbestilling mindre end 3 uger før afrejse har den rejsende ikke krav på refundering.
Arrangementer kan afbestilles fra 14 dage før afrejse og indtil afrejse, hvis der på rejsemålet udbryder krig, naturkatastrofe, smitsomme sygdomme eller andet som medfører, at Udenrigsministeriet fraråder ophold i det pågældende område/land. Såfremt et rejsearrangement, en hotelreservation, flybillet eller andet arrangement er bekræftet med andre, muligvis skærpede afbestillingsbetingelser end de angivne, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservation/bekræftelse af arrangement.

Afbestilling ved sygdom m.m.

Vi anbefaler, at De tegner en sygdomsafbestillingsforsikring hos Younes Rejser ApS. Denne dækker afbestilling i tilfælde af akut sygdom, ulykkestilfælde, privat brand eller indbrud samt dødsfald, der måtte indtræffe inden afrejsen hos Dem selv, Deres ægtefælde, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller max. 3 rejseledsagere. Younes Rejser ApS tegner forsikringen gennem Europæiske Rejseforsikring og afbestillingsforsikringen skal tegnes sammen med bestilling af rejsen. Afbestilling skal ske straks efter, at umuliggørelsen af rejsens gennemførelse konstateres. Beskyttelsen forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestillingen indsendes lægeerklæring til Younes Rejser ApS eller forsikringsselskabet.

Rejse- og ulykkesforsikring

Younes Rejser ApS anbefaler kraftigt at tegne en rejseforsikring som dækker sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport mv. samt mod bortkommen eller beskadiget bagage. Den offentlige Danske Sygesikring dækker ikke udgifter i forbindelse med sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald for rejser til Egypten. Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport mv., medmindre arrangøren / underleverandøren kan gøres ansvarlig herfor. Ved bortkommen eller beskadiget bagage, dækker luftfartsselskaberne normalt meget ringe Rejse- og ulykkesforsikring bør man også tegne, og der findes skræddersyede rejseforsikringer, som dækker stort set alle behov, uanset hvilket formål og type rejse, De måtte vælge. Younes Rejser ApS kan være Dem behjælpelig med at tegne de rette og mest fornuftige rejseforsikringer, men det er alene deres ansvar at tegne en rejseforsikring.

Ændringer

Medmindre andet er anført gælder følgende: For ændringer foretaget mere end 5 uger før afrejse beregnes et gebyr på 500 kr. pr. ændring. For ændringer foretaget mindre end 5 uger men mere end 3 uger før afrejse beregnes et gebyr på 750 kr. pr. ændring. Ændringer foretaget mindre end 3 uger før afrejse betragtes som annullering og der henvises til regler for dette. NB! Visse billettyper kan ikke ændres efter billetudstedelse. Dette vil de blive gjort opmærksom på ved bestillingen. De skal oplyse de fulde og korrekte navne på deltagerne som de står i passet ved bestillingen, da det ikke altid er muligt at ændre navne uden tab af reservation. Der kan være særlige restriktioner i højsæsons perioder.

Pas, visum og vaccinationer

Kunden skal selv sørge for de rette og nødvendige pas og vaccinationer. Prisen for rejsen er incl. Visum til Egypten med mindre andet er angivet. Younes Rejser ApS’s oplysninger, gældende forhold vedrørende dette, er kun gyldige for rejsende med dansk pas. Har De ikke dansk pas, skal dette oplyses til Younes Rejser ApS ved bestillingen af rejsen og ydermere skal rejsende uden dansk pas selv søge oplysning om indrejsebetingelser hos rejsedestinationens ambassade eller konsulat. Ved undladelse af information om pasforhold til Younes Rejser ApS, bærer kunden selv det fulde ansvar, for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer, m.m. måtte medføre. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum. Vedrørende vaccinationer henvises der til egen læge, Seruminstituttet eller anden vaccinationscentral. På rejser uden for EU-lande skal pas normalt have gyldighed i mindst 6 måneder efter hjemrejse datoen.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal under rejsen fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, hotel, biludlejningsfirma etc. eller til Younes Rejser ApS hurtigst muligt efter fejl er konstateret, således at fejl kan afhjælpes med det samme og med så få ulemper for den rejsende som muligt. Rettes fejl ikke/eller kun delvis efter behørig reklamation på stedet, bør De med henblik på evt. senere erstatningskrav modtage erklæring om fejl/manglende levering fra det relevante luftfartsselskab eller anden berørte leverandør. Manglende reklamation straks efter konstatering af fejl, kan resultere i tab af ret til erstatning, helt eller delvis.

NB! Hvis en kunde binder sig kontraktligt med sin underskrift på et dokument, f.eks. en lejekontrakt med betingelser ved udlevering af lejet bil, vil denne være bindende uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet, og Younes Rejser ApS kan derfor ikke være behjælpelig med erstatning eller refundering af beløb betalt grundet eventuelle misforståelser. Kontrollér altid, hvad De skriver under på – De hæfter for det.

Younes Rejser ApS ansvar

Younes Rejser ApS optræder som agent for de benyttede underleverandører, luftfartsselskaber, hoteller, transportører etc. Med det begrænsede ansvar og den erstatningspligt, som fordres ifølge Pakkerejseloven og de gældende Internationale Konventioner, som dækker de berørte områder. Disse konventioner har normalt en lav dækningsgrad for dødsfald, skader på personer og/eller bagage, hvorfor vi anbefaler Dem at tegne supplerende rejseforsikringer. Younes Rejser ApS påtager sig intet ansvar for situationer opstået pga. Force Majeure, som strejker, overordnet forsyningssvigt og forhold som iflg. Dansk lovgivning fritager Younes Rejser ApS for konsekvensansvar. NB! Ansvarsrisiko. Med Pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en form for objektivt ansvar, ansvar uden skyld, for rejsebureauet overfor kunden. Loven om Pakkerejser gennemførtes som følge af et EU direktiv og medførte tilsvarende lovgivning i EU- og EØS landene. Younes Rejser ApS er tilsluttet Rejsegarantifonden.

Kundens ansvar

Udover de i afsnit om pas, visa og vaccinationer omhandlende forpligtelser for kunden, har kunden også ansvaret for at kontrollere, at modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og i modsat fald, og i god tid inden afrejse, informere Younes Rejser ApS om fejl.

Dette er meget vigtigt, og særligt vigtigt er det, at De kontrollerer, at for- og efternavne i flybilletter og samtlige andre rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med pas. Såfremt navne ikke er korrekte, kan det medføre afvisning ved check-in til fly, accept af vouchers på hoteller samt andet reserveret i Deres navn. Younes Rejser ApS påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte oplysninger, som skyldes kundens manglende kontrol og evt. gebyrer for ændringer, vil blive opkrævet hos kunden.

Luftfartsselskabernes ansvar

Benyttede luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i deres fly. Vedrørende ansvaret for indskrevet bagage henvises til de for luftfartsselskabernes gældende bestemmelser.

Genbekræftelse

Det anbefales generelt for rejser til lande uden for Europa, at De får Deres flybilletter genbekræftet senest 72 timer før påbegyndelse af hjemrejsen, samt ved ophold under rejse på mere end 72 timer. Sker genbekræftelse ikke, kan flyselskabet disponere over Deres plads. Genbekræftelse skal ske direkte til det flyselskab, De skal flyve med, eller til et lokalt autoriseret rejsebureau. De kan ikke forvente at få krav over for flyselskab, formidler eller arrangør ved virkninger opstået som følge af manglende genbekræftelse, opfyldt. Ved genbekræftelse vil De kunne få oplysninger om eventuelle ændringer i rejseplanen.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.v.

Hvis en kunde udebliver fra, eller undlader at benytte et bestilt arrangement, kan kun eventuelle besparelser, som Younes Rejser ApS kan opnå i omkostninger, fratrukket administrationsgebyr, blive tilbudt refunderet. Grundet kontraktmæssige forhold, vil der normalt ikke kunne forekomme nogen refundering.

Værneting/Lovret

Ethvert krav mod Younes Rejser ApS skal afgøres ved dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejse Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Overdragelse af rejsen

Rejser kan overdrages til enhver, der opfylder alle betingelser for at deltage på rejsen, såfremt arrangøren eller formidleren underrettes om overdragelse i rimelig tid inden rejsens begyndelse, og såfremt overdragelsen er i overensstemmelse med underleverandørens regler for overdragelse. Typisk er det f.eks., at flybilletter ikke kan overdrages. Ved overdragelse hæfter kunder solidarisk for betaling af evt. restbeløb og eventuelle omkostninger som følge af overdragelsen.

Øvrige betingelser

Younes Rejser ApS gennemfører pakkerejser i henhold til Forbrugerrådets vedtagne betingelser.

Der tages forbehold for prisændringer samt skrivefejl på denne hjemmeside.